Learning Centre

REAL2030: Loppuraportti

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Laine, Jani
dc.contributor.author Puustinen, Tuulia
dc.contributor.author Talvitie, Ilmari
dc.contributor.author Junnila, Seppo
dc.date.accessioned 2021-02-06T10:00:07Z
dc.date.available 2021-02-06T10:00:07Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.isbn 978-952-64-0267-3 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4888 (electronic)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/102630
dc.description.abstract Real2030 -tutkimushankkeessa selvitettiin kuntien hiilineutraalisuustiekarttojen ja kasvihuonekaasuraportointimenetelmien kattavuutta tuotanto- ja kulutusperusteisesti, hiilineutraaliustoimenpiteiden vaikuttavuutta, rakentamisen ja puurakentamisen merkitystä kunnan päästöissä ja hiilikädenjäljessä sekä niiden roolia hiilineutraalissa kasvavassa kaupungissa. Lisäksi hankkeessa tunnistettiin nykyisin käytössä olevat maankäyttöpolitiikan keinot sekä niihin liittyvät kehitystarpeeet kuntien hiilineutraalisuustoiminnassa. Tutkimuksen päärahoittaja on Uudenmaan liitto. Rahoitukseen osallistui myös tutkimuksen kohteena olevat Suomen kuusi suurinta suomalaista kaupunkia, Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku sekä Oulu. Hankkeen keskeiset tulokset ja johtopäätökset on koottu seuraavien alaotsikoiden alle: Hiilineutraalisuus kaupungeissa ja rakentamisessa 1. Hiilineutraaliustoimenpiteissä sekä päästöraportoinnissa havaittiin epäyhdenmukaisuuksia, jotka vaikeuttavat tehtyjen hiilineutraaliustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointia ja vertailua. Maankäyttöpoliittisten toimenpiteiden hiilijalanjälkivaikutusten arviointi laskemalla sekä vertailun kehittäminen nähtiin tärkeäksi. 2. Kunnan panostukset kaukolämmön lisäksi sähköntuotantoon nähtiin erityisen merkittävänä ja kustannustehokkaan päästövähentämisen keinona. Sähköntuotanto voi sijaita kunnan rajojen sisä- tai ulkopuolella. Molemmat energiantuotannon muodot olisi syytä ottaa mukaan päästöraportointiin sekä -mittarointiin. 3. Puurakentaminen tunnistettiin merkittäväksi päästövähennystoimenpiteeksi uudisrakentamisessa. Puurakentamisen laajamittainen hyödyntäminen hiilineutraalisuustoimenpiteenä vaatii puukerrostalorakentamiselta kustannustehokkuutta tai suhteellisesti korkeampia myyntihintoja, joita jo havaittiinkin pääkaupunkiseudulla. 4. Päästörajoitusten ja -kannusteiden käyttö nähtiin hyödyllisenä esimerkiksi integroituna rakennuslupakäsittelyn osaksi, kuten nykyinen lainsäädäntövalmistelu ehdotetaankin. Rakentamisen hiilikompensaation hyödyntäminen ja taloudellinen kannustaminen esimerkiksi alentamalla rakennuslupakustannuksia tai kiinteistöveroa havaittiin haastatteluissa tarjoavan mekanismeja matalahiilirakentamisen edistämiseksi. Maankäyttöpolitiikka hiilineutraalisuustoimenpiteissä 1. Eri maankäyttöpoliittisten toimenpiteiden hiilijalanjäljen laskemisen ja vertailun kehittäminen on olennaista. Lisäksi tarvitaan myös kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa eli ns. systeemiajattelua liittyen maankäyttöpoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuuden ja niiden keskinäisten suhteiden ymmärtämiseen 2. Maankäyttöpoliittisten instrumenttien käyttöpotentiaali ilmastonmuutoksen hillitsemisen näkökulmasta on huomattavasti nykyistä suurempi, esimerkiksi onnistuneiden pilottihankkeiden tulosten skaalaamisessa 3. Muista kehittämistarpeista esille nousivat muutosjoustavuuden parempi huomioiminen suunnittelussa ja rakennuksissa, taloudellisten kannustimien käytön vahvistaminen erityisesti olemassa olevan rakennuskannan energiaremonttien suhteen sekä tarve täsmentää energian tuotannon ja kulutuksen roolia maankäyttöpolitiikassa. fi
dc.format.extent 50
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA fi
dc.relation.ispartofseries 2/2021
dc.subject.other Environmental science en
dc.title REAL2030: Loppuraportti fi
dc.type D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Engineering en
dc.contributor.department Rakennetun ympäristön laitos fi
dc.contributor.department Department of Built Environment en
dc.subject.keyword hiilineutraalius fi
dc.subject.keyword kunnat fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-64-0267-3
dc.type.dcmitype text en
local.aalto.formfolder 2021_02_05_klo_13_09
local.aalto.archive yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics