Learning Centre

Dynamism of regional organizations and evolution of regional structures in a multinational company

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Kähäri, Perttu
dc.contributor.advisor Piekkari, Rebecca
dc.contributor.author Oikarinen, Markku
dc.date.accessioned 2021-03-21T17:00:20Z
dc.date.available 2021-03-21T17:00:20Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/103038
dc.description.abstract Regional organizations are intermediate organization layers between the corporate headquarters and country subsidiaries in multinational companies (MNC). The objective of this study is to find out how sub-regional organization structures evolve in a multinational company and what are the related implications. This research is a retrospective qualitative case study of a large multinational corporation. The empirical part of the research is based on qualitative approach. The data collection method is semi-structured open-ended interviews for the managers and senior level employees of the case company’s subsidiary located in Finland. The results of this case study show that sub-regional MNC organization structures are dynamic in their nature. Sub-regions and their geographic scopes are redefined frequently due to initiated changes at higher organization levels in the company. Similarly, the sub-RHQ mandates are gained and lost in dynamic manner. The results also argue that the geographical scope of sub-regions and their RHQ is increasing. The changes of the sub-regional MNC structures have multifaceted implications. The identified implications include internal debates of varying local business situations, increased product portfolio and price harmonization, new regionally dispersed organizational roles, regionalization of sales management, employee reductions and critical employee and customer perceptions. The results also claim that the regionalization in associated with increased global integration and decreased local responsiveness on the Global Integration-Local Responsiveness (I-R) framework. en
dc.description.abstract Monikansallisten yhtiöiden alueorganisaatiot ovat pääkonttorin ja tytäryhtiöiden välissä toimivia organisaatioita, jotka koostuvat maantieteellisesti määritellyistä vastuualueista. Tutkimuksen tavoitteena on tutkia miten monikansallisen yhtiön alimman tason alueorganisaatioiden rakenteet muuttuvat ja mitä implikaatioita muutoksiin liittyy. Tämä pitkittäistutkimus tutkii yhden merkittävän monikansallisen yhtiön aluerakenteiden muutoksia. Tutkimusmetodi on kirjallisuuteen ja haastatteluihin perustuva laadullinen tapaustutkimus. Tutkimus osoittaa, että monikansallisen yhtiön alueorganisaatiot ovat jatkuvassa muutoksessa. Alueorganisaatioiden elinikä ja maantieteellisten vastuualueiden koko vaihtelevat merkittävästi. Lisäksi alueorganisaatioihin kuuluvien aluepääkonttorien mandaattien kesto vaihtelee merkittävästi. Pääsyynä aluerakenteiden muutoksiin ovat yhtiön ylemmillä organisaatiotasoilla alkaneet muutokset, jotka ovat johtaneet muutoksiin myös alemmilla organisaatiotasoilla. Tutkimuksessa havaittiin, että alueorganisaatioiden ja niiden aluepääkonttoreiden maantieteellisten vastuualueiden koko on kasvanut. Alueorganisaatioiden rakenteiden muutoksiin liittyy monitahoisia seurauksia. Tutkimuksessa havaittuja seurauksia ovat organisaation sisäiset väittelyt vaihtelevista liiketoimintatilanteista, tuote- ja palveluportfolion harmonisointi, uudet organisaatioroolit alueorganisaatiossa,myyntijohdon tehtävien siirtyminen tytäryhtiöistä alueorganisaatioon, henkilöstövähennykset sekä kriittiset näkemykset muutoksia kohtaan henkilöstön ja asiakkaiden keskuudessa. Tutkimustulokset esittävät myös, että alueorganisaatioiden muutokset ovat yhteydessä yrityksen toimintojen globaalin integroinnin kasvuun ja paikallisen sopeutumisen laskuun I-R (Global Integration-Local Responsiveness) viitekehyksellä tarkasteltuna. fi
dc.format.extent 73
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Dynamism of regional organizations and evolution of regional structures in a multinational company en
dc.title Alueorganisaatioiden dynaamisuus ja aluerakenteiden evoluutio monikansallisessa yhtiössä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Johtamisen laitos fi
dc.subject.keyword multinational company en
dc.subject.keyword regional structure en
dc.subject.keyword regional management en
dc.subject.keyword regional headquarters en
dc.subject.keyword sub-region en
dc.subject.keyword case study en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-202103212317
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.programme Management and International Business (MIB) en
dc.location P1 I fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics