Learning Centre

Composing nonlinear music for video games

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Mahlamäki, Sandra
dc.contributor.author Villberg, Aleksi
dc.date.accessioned 2022-06-09T13:37:43Z
dc.date.available 2022-06-09T13:37:43Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/114839
dc.description.abstract The video game industry is still growing, and the artists and designers working in game productions are continuously searching for new ways to expand the expression capabilities of the medium. This also applies to video game music, which can more and more accurately mirror the nonlinearities of gameplay. Tools such as audio middleware have made the implementation of nonlinear music accessible to composers with no prior experience in programming. However, as the technological boundaries are being pushed by technically oriented research, the aspects related to musical composition have received less attention. Is the process of composing music for nonlinear media fundamentally different from more traditional, linear composition processes? Must a composer with prior experience in composing linear music completely alter their workflow to start composing for nonlinear media? This thesis aims to answer these questions by creating a practical and useful framework for composing nonlinear music for video games. This is done by first introducing the key concepts of nonlinear musical composition. Then, a general workflow for composing video game music is formulated based on these concepts. Finally, the thesis presents a case study in which the proposed workflow has been used for composing music in a practical setting. The case study describes my role as a composer in a development project for a game by the name of They Are You. The practice-led research shows that nonlinear techniques can be viewed as an extension to linear composition: the key concepts present in linear compositions – like the intended function for the score music, and even stylistic concerns – are still required for making a successful nonlinear musical score. What is different, however, is the amount of planning and the design for interaction between the music and other elements in the gameplay experience. In order to compose nonlinear music effectively, a composer must develop an understanding of the game flow and various vertical and horizontal nonlinear techniques. Fortunately, these can be incorporated into the prior personal workflow of the composer and used where relevant to achieve the appropriate amount of interactivity for the game. Hopefully this work can act as an introduction to nonlinear video game music for people who are interested in working in the field but lack prior experience in nonlinear composition techniques. Ideally this thesis will inspire aspiring video game composers to think about their workflow and provide some ways to improve it. en
dc.description.abstract Videopeliteollisuus on alati kasvava ala ja pelien parissa työskentelevät taiteilijat etsivät edelleen uusia keinoja laajentaa pelien ilmaisukeinoja. Tämä pätee myös pelimusiikkiin, jonka epälineaarisuutta pystytään rakentamaan yhä monimuotoisemmaksi erilaisten työkalujen avulla. Pelimoottoreihin liitettävät väliohjelmistot tekevät pelimusiikin implementoinnin mahdolliseksi myös musiikintekijöille, joilla ei ole kokemusta ohjelmoinnista. Teknologian ja työkalujen kehittyessä itse sävellysprosessi on kuitenkin jäänyt vähemmälle huomiolle. Missä määrin epälineaarisuuden vaatimus muuttaa perinteistä sävellysprosessia? Tämä opinnäytetyö pyrkii vastaamaan kysymykseen esittämällä käytännöllisen viitekehyksen pelimusiikin säveltämiselle. Tutkielmassa esitellään ensin epälineaarisen pelimusiikin säveltämisen keskeiset käsitteet ja konseptit. Tämän pohjalta muodostetaan sävellysprosessin kulusta kuvaus, jonka avulla voidaan vertailla lineaarisen ja epälineaarisen sävellyksen eroja. Tämän kuvauksen toimivuus todetaan seuraamalla sitä käytännössä tapaustutkimuksen avulla. Tapaustutkimuksena käytän peliä They Are You, jonka kehityksessä olin mukana säveltäjän roolissa. Tutkimuksen perusteella esitän, että epälineaarisen sävellyksen tekniikat voidaan nähdä perinteisen, lineaarisen sävellyksen prosessien laajennuksina. Perinteisen sävellyksen työvaiheet ovat edelleen tärkeitä myös epälineaarisen musiikin säveltämisessä. Epälineaarisen musiikin sävellysprosessi on kuitenkin ratkaisevasti erilainen interaktiivisuuden suunnittelun ja sen implementoinnin takia. Säveltäjän täytyy ymmärtää työstettävänä olevan pelin mekaniikat, sekä epälineaarisuuteen liittyvät vertikaaliset ja horisontaaliset tekniikat, jotta epälineaarisen musiikki toimisi toivotulla tavalla. Nämä seikat voidaan sulauttaa osaksi säveltäjän aiemmin omaksumia työskentelytapoja, jotta lopputuloksena syntyvässä musiikissa saavutetaan haluttu määrä interaktiivisuutta. Toivon että tämä opinnäyte voisi toimia epälineaarisen pelimusiikin sävellykseen johdattavana perusoppaana asiasta kiinnostuneille musiikintekijöille. Ihannetapauksessa lukija löytää tekstistä uusia tapoja ajatella oman työskentelynsä käytänteitä, sekä keinoja niiden kehittämiseen. fi
dc.format.extent 63 + 3
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Composing nonlinear music for video games en
dc.title Epälineaarisen pelimusiikin säveltäminen fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department media fi
dc.subject.keyword game music en
dc.subject.keyword compositional techniques (music) en
dc.subject.keyword game development en
dc.subject.keyword interactive audio en
dc.subject.keyword music technology en
dc.subject.keyword audio middleware en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-202206093682
dc.programme.major fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Ikonen, Antti
dc.programme Master's Programme in New Media fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics