Learning Centre

Weight theory on bounded domains and metric measure spaces

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kinnunen, Juha, Prof., Aalto University, Department of Mathematics and Systems Analysis, Finland
dc.contributor.author Kurki, Emma-Karoliina
dc.date.accessioned 2022-11-11T10:00:08Z
dc.date.available 2022-11-11T10:00:08Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.isbn 978-952-64-0986-3 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-64-0985-6 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/117729
dc.description.abstract A weight is a nonnegative, locally integrable function. Muckenhoupt weights are an important class of weights in the study of harmonic analysis and partial differential equations. The present thesis contributes to the theory of local weights defined on a bounded Euclidean domain, as well as weights on metric measure spaces with a doubling measure. We show a two-weight Sobolev-Poincaré inequality on a Boman domain by the dyadic sparse domination method. We first obtain a local weighted inequality for an integral operator supported on a subcollection of dyadic cubes and majoring a continuous operator pointwise. The local inequality is then propagated by a chaining argument. As an application we obtain Poincaré inequalities for certain powers of distance functions, and supersolutions of the p-Laplace equation. A theorem by Wolff states that a weight defined on a measurable subset and satisfying a Muckenhoupt-type compatibility condition has an extension into the whole space. We generalize this theorem to metric measure spaces with a doubling measure. Related to the extension problem, we obtain estimates for Muckenhoupt weights on Whitney chains. We give 11 different characterizations for functions satisfying a weak reverse Hölder inequality. Most importantly, we show that the weak reverse Hölder and weak A-infinity conditions are equivalent in metric spaces with a doubling measure. This is not true of the classical reverse Hölder and A-infinity conditions, unless the measure satisfies another regularity property such as annular decay. The natural maximal and minimal functions commute pointwise with the logarithm of a Muckenhoupt weight. We use this observation to characterize the limiting cases of Muckenhoupt and reverse Hölder conditions. The characterization yields a simple proof of a refined Jones factorization theorem. In addition, we show a boundedness result for the natural maximal function. en
dc.description.abstract Paino on epänegatiivinen, lokaalisti integroituva funktio. Muckenhouptin painot ovat harmonisessa analyysissä ja osittaisdifferentiaaliyhtälöiden teoriassa tärkeä painofunktioiden luokka. Väitöskirja käsittelee Muckenhouptin painojen teoriaa yhtäältä euklidisen avaruuden rajoitetuissa alueissa ja toisaalta metrisissä mitta-avaruuksissa, joissa mitta on tuplaava. Euklidisen avaruuden Boman-alueessa todistetaan kahden painon Sobolev-Poincaré-epäyhtälö käyttäen dyadisia tekniikoita. Alkuperäistä jatkuvaa integraalioperaattoria rajoitetaan pisteittäin dyadisella operaattorilla, jonka kantaja sisältyy valikoimaan dyadisia alikuutioita. Dyadiselle operaattorille todistetaan painotettu normiepäyhtälö, joka yleistyy koko alueeseen Whitney-ketjuja pitkin. Sovelluksina näytetään Poincarén epäyhtälöt eräille etäisyysfunktion potensseille ja p-Laplace-yhtälön superratkaisuille. Wolffin jatkolause euklidisissa avaruuksissa väittää, että avaruuden mitallisessa osajoukossa määritelty Muckenhouptin paino vodaan jatkaa koko avaruuteen, jos ja vain jos se toteuttaa Muckenhoupt-tyyppisen yhteensopivuusehdon. Jatkolause yleistetään metrisiin mitta-avaruuksiin, joissa mitta on tuplaava. Jatko-ongelmaan liittyen näytetään estimaatteja Muckenhouptin painoille Whitney-ketjuilla. Heikko käänteinen Hölderin epäyhtälö on käänteisen Hölderin epäyhtälön ei-tuplaava yleistys. Väitöskirjaan sisältyvässä artikkelissa annetaan kaikkiaan 11 karakterisaatiota funktioille, jotka toteuttavat heikon käänteisen Hölderin epäyhtälön. Erityisesti todistetaan, että tämä epäyhtälö on yhtäpitävä heikon Muckenhouptin ehdon kanssa, kunhan avaruuden mitta on tuplaava. Luonnollinen maksimaali- ja minimaalifunktio kommutoivat Muckenhouptin painon logaritmin kanssa. Tätä ominaisuutta hyödyntäen karakterisoidaan käänteisen Hölderin ja Muckenhouptin ehtojen rajatapaukset. Lisäksi näytetään rajoitettuustulos luonnolliselle maksimaalifunktiolle. fi
dc.format.extent 46 + app. 102
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL THESES en
dc.relation.ispartofseries 151/2022
dc.relation.haspart [Publication 1]: Kurki, E.-K. and Vähäkangas, A. V. Weighted norm inequalities in a bounded domain by the sparse domination method. Rev. Mat. Complut., 34, no. 2, 435–467, 2021. Full text in Acris/Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-2021123111152. DOI: 10.1007/s13163-020-00358-8
dc.relation.haspart [Publication 2]: Kurki, E.-K. and Mudarra, C. On the extension of Muckenhoupt weights in metric spaces. Nonlinear Anal., 215, paper no. 112671, 2022. Full text in Acris/Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-2021120810622. DOI: 10.1016/j.na.2021.112671
dc.relation.haspart [Publication 3]: Kinnunen, J., Kurki, E.-K., and Mudarra, C. Characterizations of weak reverse Hölder inequalities on metric measure spaces. Math. Z., 301, no. 3, 2269—2290, 2022. Full text in Acris/Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-202208104733. DOI: 10.48550/arXiv.2107.05022
dc.relation.haspart [Publication 4]: Kurki, E.-K. Limiting conditions of Muckenhoupt and reverse Hölder classes on metric measure spaces. Available at arXiv:2204.01441, April 2022. DOI: 10.48550/arXiv.2204.01441
dc.subject.other Mathematics en
dc.title Weight theory on bounded domains and metric measure spaces en
dc.title Painojen teoriaa rajoitetussa alueessa ja metrisessä mitta-avaruudessa fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Science en
dc.contributor.department Matematiikan ja systeemianalyysin laitos fi
dc.contributor.department Department of Mathematics and Systems Analysis en
dc.subject.keyword Muckenhoupt weight en
dc.subject.keyword weighted Poincaré inequality en
dc.subject.keyword metric measure space en
dc.subject.keyword doubling condition en
dc.subject.keyword extension en
dc.subject.keyword reverse Hölder inequality en
dc.subject.keyword maximal function en
dc.subject.keyword Muckenhouptin paino fi
dc.subject.keyword painotettu Poincarén epäyhtälö fi
dc.subject.keyword metrinen mitta-avaruus fi
dc.subject.keyword tuplaavuusehto fi
dc.subject.keyword funktion jatkaminen fi
dc.subject.keyword käänteinen Hölderin epäyhtälö fi
dc.subject.keyword maksimaalifunktio fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-64-0986-3
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Kinnunen, Juha, Prof., Aalto University, Department of Mathematics and Systems Analysis, Finland
dc.opn Ombrosi, Sheldy , Prof., Universidad Nacional del Sur, Argentina
dc.contributor.lab Nonlinear Partial Differential Equations Research Group en
dc.rev Gogatishvili, Amiran, Dr., Czech Academy of Sciences, Czechia
dc.rev Yang, Sibei, Prof., Lanzhou University, P. R. China
dc.date.defence 2022-11-25
local.aalto.acrisexportstatus checked 2022-11-30_0825
local.aalto.formfolder 2022_11_11_klo_11_34
local.aalto.archive yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics