Learning Centre

Saa kastua! Vesi ulkoleikkipaikoilla

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Mannerla-Magnusson, Meri
dc.contributor.author Perkkiö, Iida
dc.date.accessioned 2022-12-18T16:05:51Z
dc.date.available 2022-12-18T16:05:51Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/118264
dc.description.abstract Eri-ikäiset lapset taaperoista teini-ikäisiin viihtyvät veden äärellä, mutta vesielementtejä leikkipaikoilla esiintyy kuitenkin suhteellisen vähän. Tutkimusten mukaan vedellä leikkiminen tukee lasten eri ulkoleikkityyppejä, sekä suhdetta luontoon ja ympäristöön. Ulkona leikkiminen edistää ja tukee myös lasten fyysistä ja henkistä kasvua ja ehkäisee esimerkiksi liikalihavuutta. Vesi universaalina elementtinä kiehtoo ja vetää ihmisiä puoleensa. Tutkimusten mukaan vesi on yksi suosituimmista elementeistä ulkoleikeissä ja sitä voitaisiin hyödyntää enemmän ulkoleikkipai-koilla rakennettuna tai luonnollisena elementtinä. Maisema-arkkitehtuurin koulutus antaa hyvät lähtökohdat leikkipaikkojen suunnitteluun ja veden hyödyntämiseen leikkipaikoilla. Tässä kanditutkielmassa selvitän kuinka maisema-arkkitehtuurin keinoin vettä ja vesielementtejä voitaisiin lisätä ulkoleikkipaikoille ja miten ulkoleikkipaikkojen vesielementit tukevat lasten leikkimistä. Lisäksi tarkastelen miten vesi voi ilmetä ulkoleikkipaikoilla rakennettuna tai luonnollisena elementtinä. Lisäksi avaan leikkiä, ulkoleikkejä, sekä vedellä leikkimistä ja niiden merkitystä lapselle. Leikkimistä ja sen eri muotoja tarkastelen kanditutkielmassani kasvatustieteiden näkökulmasta. Kanditutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena ja olen pyrkinyt hyödyntämään pääosin kansainvälistä, tieteellisesti tutkittua ja vertaisarvioitua lähdemateriaalia, sekä alan kirjallisuutta, joka painottuu leikkipaikkojen suunnitteluun. Lisäksi olen käyttänyt tutkielmassani lähteinä rakentamistapaohjeita, sekä kuluttajaturvallisuuslakia. Lähdemateriaali kanditutkielmassa on ollut pääosin englanninkielistä. Kanditutkielmani paneutuu ulkoleikkipaikkojen vesielementteihin ja niiden tarpeellisuuteen. Kanditutkielmassani taustoitan ensin leikkimistä ja sen eri muotoja, sekä merkitystä lasten kehitykselle kasvatustieteellisestä näkökulmasta. Lisäksi tarkastelen leikkimistä ulkona, esittelen erilaisia ulkoleikkityyppejä ja vesileikkejä. Seuraavaksi taustoitan työssäni leikkipaikkoja, sekä niiden merkitystä, suunnittelua ja turvallisuutta. Leikkipaikkojen tarkastelun jälkeen kanditutkielmani keskittyy veden merkitykseen sekä veteen leikkipaikalla ja vesielementteihin. Kanditutkielmassani nostan lopuksi esille referenssikohteita, joissa vesi on keskeisessä roolissa ulkoleikkipaikalla, ja jotka mielestäni tukevat lasten eri ulkoleikkimuotoja ja hyödyntävät vettä eri tavoin. Kanditutkielmani johtopäätöksenä voin todeta, että vesi on yksi suosituimmista elementeistä lasten ulkoleikeissä ja lapset leikkivät vedellä leikkipaikoilla, kun sitä on saatavilla. Vedellä leikkiminen tukee lasten sosiaalista sitoutumista ja ongelmanratkaisukykyä, sekä yhdistää lapsia luontoon. Leikkipaikkojen vesielementtien rakentamisen esteenä voi olla vastuu ja kustannuskysymykset, sekä vuodenajat. Vedellä leikkiminen on osa lapsuutta, ja siksi olisikin tärkeää, että lapset voisivat leikkiä vedellä turvallisesti. Maisema-arkkitehdin ammattitaidolla sekä laadukkaalla ja turvallisella suunnittelulla, voisimme tuoda veden ulkoleikkipaikoille ja hyödyntää leikkipaikkojen suunnittelussa esimerkiksi hulevesiä. Ulkoleikkipaikkojen vesielementeissä pystytään hyödyntämään myös veden eri olomuotoja. fi
dc.format.extent 23
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Saa kastua! Vesi ulkoleikkipaikoilla fi
dc.title Get Wet! Water in Outdoor Playgrounds en
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword vesi fi
dc.subject.keyword leikkipaikka fi
dc.subject.keyword vesileikki fi
dc.subject.keyword maisema-arkkitehtuuri fi
dc.subject.keyword ulkoleikki fi
dc.subject.keyword vesielementti fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-202212187006
dc.programme.major Maisema-arkkitehtuuri fi
dc.programme.mcode ARTS3002 fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Mannerla-Magnusson, Meri
dc.programme Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics