Learning Centre

Paikka elettynä, koettuna ja nähtynä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Kupiainen, Reijo
dc.contributor.advisor Vuoksenmaa, Johanna
dc.contributor.author Nikku, Satu
dc.date.accessioned 2014-06-19T06:14:22Z
dc.date.available 2014-06-19T06:14:22Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13397
dc.description.abstract Opinnäytteeni sisältää kirjallisen osuuden, kaksi näyttelyä ja videoinstallaation. Rööperin Taidesalongissa Helsingissä oli 13.2.-3.3.2013 esillä näyttely nimeltä Paikkoja Places ja Galleria 3H+K:ssa Porissa 30.8.-19.9.2013 näyttely nimeltä paikkoja koettuna. Videoinstallaatio Solastalgia oli esillä Porin yliopistokeskuksen Värjäämön ylätilassa 18.11.2011. Opinnäytteeni visuaaliset työt esittelen tämän kirjallisen osion otsakkeen Visuaalinen osuus alla sekä videot erillisellä dvd -levyllä. Tutkimuskohteenani ovat paikan kokemukset, paikkaan liittyvät muistot, myytit ja mielikuvat, paikan maisemalliset ulottuvuudet, paikkojen ilmaiseminen visuaalisin keinoin sekä paikan henki. Käytän tutkimukseni lähtökohtana omia kokemuksiani paikoista ja paikan hengestä. Lukemani kirjallisuus käsittää aineistoa niin humanistisen maantieteen, fenomenologian, sosiologian kuin ympäristöpsykologiankin alueilta. Käsittelen aineistoa kuitenkin etupäässä fenomenologisesta näkökulmasta; miten itse olen kokenut paikkoja, paikattomuutta ja kotiutumista. Käytän esimerkinomaisena aineistona myös lapsuusajan muistojani, omia matkakokemuksiani, visuaalista paikkakuvastoa sekä elokuvissa käytettyjä paikkakuvastoja ja muuta visuaalista paikkakuvastoa. Oletuksenani on, että jokainen kokee paikat omalla tavallaan riippuen persoonastaan ja omista kokemustaustoistaan. Sama paikka voi olla toiselle rakas ja mieluisa, toiselle taas epämiellyttävä ja luotaantyöntävä. Joitakin yhteisiä paikkojen tunnelmaan vaikuttavia elementtejä kuitenkin on; tiet, kadut, puistot, rakennukset, kylät ja kaupungit, eli ihmisten rakentamat elementit, vaikuttavat jokaisen henkilön hyvinvointiin ja viihtyvyyteen. Samoin vaikuttavat myös monet näkymättömät asiat kuten äänet ja hajut. Havaintomme ympäristöstä ja paikan luonteesta muodostuu siis monista tekijöistä ja ne vaikuttavat meihin joko tietoisella tai tiedostamattomalla tasolla. Yksiselitteisiä syitä paikattomuuden tunteelle en tutkimuksessani löytänyt. Siihen vaikuttanevat useat eri tekijät; rakennettu ympäristö, äänet, hajut, mahdollisesti myös lämpötila, yhteiskunnan sosiaalinen ja kulttuurinen tila, sekä henkilön omakohtaiset elämänkokemukset. Selvää on kuitenkin se, että kotiutumiseen ja kotipaikkatunteen syntymiseen vaikuttavat useat asiat ja kukin ihminen tulkitsee ja kokee nuo asiat omalla tavallaan. fi
dc.description.abstract In addition to the written part, this thesis consists of two exhibitions and a video installation. One exhibition, Paikkoja Places, was held at Rööperin Taidesalonki in Helsinki 13 February-3 March 2013, and the other, Experienced places, at Galleria 3H+K in Pori 30 August-19 September 2013. The video installation Solastalgia was presented at Värjäämö in the University Consortium of Pori on 18 November 2011. The visual works that belong to this thesis are introduced under the heading Visual content and the videos are available on a DVD. My research deals with the experience of memories that are related to the place, myths and images, dimensions of the landscape, how place have been expressed visually, as well as the spirit of place. The starting point for my research is my own experiences of places and of the ethos of a place. I have studied literature on humanistic geography, phenomenology, sociology and environmental psychology. I approach the material mainly from the phenomenological perspective; how I have experienced places, placelessness and settling down. As examples I use my own childhood memories, my travel experiences, visual illustrations of places, and places used in movies as well as other visual location images. My hypothesis is that everyone experiences places in their own way depending on their personality and their own background. The same place can be dear and pleasing to someone, while unpleasant and off-putting to the other. However, there are some common elements that affect the atmosphere of places; like roads, streets, parks, buildings, towns and villages, that is, man-made elements that affect each person's well-being and living satisfaction. Many invisible things such as sounds and smells, have also affect on our life. How we observe the nature of an environment and a place consists of a number of factors, and they affect us, either on a conscious or unconscious level. I have not found unambiguous reasons for the feeling of placelessness in my research. There seems to be a number of factors that influence that; the built environment, sounds, smells, and possibly also the temperature, society, social and cultural status, as well as a person's own life experiences. What is clear, however, is that settling down and a sense of home is affected by several things, and each person interprets and experiences those things in their own way. en
dc.format.extent 121 + 12
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Paikka elettynä, koettuna ja nähtynä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.subject.keyword paikka fi
dc.subject.keyword paikan henki fi
dc.subject.keyword koettu paikka fi
dc.subject.keyword maisema fi
dc.subject.keyword paikan identiteetti fi
dc.subject.keyword genius loci fi
dc.subject.keyword paikattomuus fi
dc.subject.keyword nostalgia fi
dc.subject.keyword solastalgia fi
dc.subject.keyword soliphilia fi
dc.subject.keyword place en
dc.subject.keyword spirit of place en
dc.subject.keyword experienced place en
dc.subject.keyword landscape en
dc.subject.keyword identity of place en
dc.subject.keyword genius loci en
dc.subject.keyword placelessness en
dc.subject.keyword nostalgia en
dc.subject.keyword solastalgia en
dc.subject.keyword soliphilia en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201406192132
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Laakso, Harri
dc.programme fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics