Learning Centre

Fire Risk and its Management in Cruise Vessel Construction Projects

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kujala, Jaakko. Prof., University of Oulu, Finland
dc.contributor.author Räisänen, Pekka
dc.date.accessioned 2014-09-05T09:00:22Z
dc.date.available 2014-09-05T09:00:22Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.isbn 978-952-60-5766-8 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-5765-1 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/13952
dc.description.abstract The purpose of this research was to identify and describe the project fire risk in the cruise vessel building industry, to assess the size of risk and to explicate responses. The theoretical approach was based on project management, general fire risk management and shipbuilding literature. The study was carried out with seven shipyards of four European shipbuilding companies, which represented 85 - 90% of the world building capacity. The research approach consisted of twelve improvement and benchmarking action cycles with the shipyards over three years, which produced extensive quantitative and qualitative empirical material. Many of the findings were used to improve building processes at the yards. The practical findings include 14 categories of contributing factors for ignition, three types of consequences, 27 key metrics for risk assessment and 141 responses to fire risk. The empirical data included a unique, very large set of fire incident statistics, which covered 221 fire incidents on 22 vessels. From the empirical material, it was derived that four out of five fires were due to hot work, and that most of the fires were extinguished by personnel on-board with portable extinguishers. It was estimated that large fires of over one million euros in damages occur every 100 – 200 fire incidents. The thesis provides new information to the discipline of shipbuilding fire risk management in risk identification, assessment and responses. In particular, hot work on-board, management of moveable fire load, personnel behaviour, detection and alarm, suppression, confinement of fire by closing all major openings, and evacuation were found to be important. Furthermore, unconventional commissioning of the ship's own sprinkler systems early in the building process was found to be especially important, and was estimated to reduce the risk of a large loss by an order of magnitude. The thesis contributes to general project risk management by demonstrating how data from complex construction projects can be used in setting up systematic risk management practices. The action research method was applied in mutual safety benchmarking of rival shipbuilding companies, which has been very useful in obtaining the results, and is recommended for similar problems in other industries. Further fire risk research is suggested in the effects of workforce, the effects of shipbuilding process, the benefits of automatic suppression and the analysis possibilities offered by the European fire incident statistics database.  en
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena oli tunnistaa ja kuvata projektien tulipaloriski risteilyalusten tuotannossa, arvioida riskin suuruutta ja esittää vastatoimia. Riskiä tarkasteltiin projektijohtamisen, yleisen paloriskihallinnan ja laivanrakennuksen näkökulmista. Työ tehtiin neljän eurooppalaisen yhtiön seitsemällä telakalla, joilla oli yhteensä 85 – 90 % maailman risteilyalusten rakennuskapasiteetista. Telakoilla tehtiin kolmen vuoden aikana 12 kehityskierrosta, mikä tuotti suuren määrän kvalitatiivista ja kvantitatiivista aineistoa. Monet työn tuloksista otettiin telakoilla heti käyttöön. Tulokset sisältävät 14 syttymistekijöiden kategoriaa, kolme seuraustyyppiä, 27 mittaria riskin arviointiin ja 141 mahdollista vastatointa paloriskille. Työssä saatiin aikaan erittäin laaja tulipalotilasto, joka sisältää 221 tulipaloa 22 laivalla. Havaittiin, että noin neljä viidestä tulipalosta syttyi tulitöiden takia, ja useimmiten laivalla olevat henkilöt sammuttivat ne. Aineiston perusteella arvioitiin, että yli miljoonan euron tuhot aiheuttavia paloja sattuu kerran 100 – 200 tulipalossa. Työ tuotti uutta tietoa laivanrakennuksen paloriskin hallintaan tunnistamalla riskiin vaikuttavia tekijöitä, arvioimalla niitä ja kehittämällä vastatoimia. Etenkin tulitöiden tekemisen, hetkellisen palokuorman (varsinkin roskien) käsittelyn, henkilöstön taitojen, palojen havaitsemisen, hälytysten, sammutuksen, palo-osastoinnin sekä evakuoinnin havaittiin olevan tärkeässä asemassa. Laivan omien sprinklerijärjestelmien käyttöönoton huomattiin olevan erityisen tärkeää, ja arvioitiin olevan mahdollista pienentää suuren tulipalon riskiä suuruusluokaltaan kymmenenteen osaan aiemmasta. Työ tuotti myös yleiseen projektien riskienhallintaan liittyvää tietoa. Siinä esitettiin, kuinka mutkikkaan rakennusprojektin aikana voidaan kehittää systemaattista riskienhallintaa. Toimintatutkimuksen taustana oli keskenään kilpailevien telakoiden yhteistyö turvallisuusasioissa, mikä havaittiin tehokkaaksi tavaksi hankkia tietoa. Tällaista lähestymistapaa suositellaan myös muille teollisuudenaloille. Lisätutkimuksia suositellaan erityisesti työntekijöiden, laivanrakennusprosessin, automaattisten palosammutusjärjestelmien ja laajan eurooppalaisen tulipalotietokannan suhteen.  fi
dc.format.extent 302
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 101/2014
dc.subject.other Safety technology en
dc.subject.other Management en
dc.subject.other Marine engineering en
dc.title Fire Risk and its Management in Cruise Vessel Construction Projects en
dc.title Tulipaloriski ja sen hallinta risteilyalusprojekteissa fi
dc.type G4 Monografiaväitöskirja fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Science en
dc.contributor.department Tuotantotalouden laitos fi
dc.contributor.department Department of Industrial Engineering and Management en
dc.subject.keyword shipbuilding en
dc.subject.keyword project risk en
dc.subject.keyword fire risk en
dc.subject.keyword cruise vessel en
dc.subject.keyword ignition prevention en
dc.subject.keyword management of consequences of fires en
dc.subject.keyword laivanrakennus fi
dc.subject.keyword projektiriski fi
dc.subject.keyword tulipaloriski fi
dc.subject.keyword risteilyalus fi
dc.subject.keyword syttymien ehkäisy fi
dc.subject.keyword tulipalojen seurausten pienentäminen fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-5766-8
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.contributor.supervisor Artto, Karlos, Prof., Aalto University, Department of Industrial Engineering and Management, Finland
dc.opn Kähkönen, Kalle, Prof., Tampere University of Technology, Finland
dc.opn Rautaheimo, Patrik, Dr.
dc.date.dateaccepted 2014-06-18
dc.rev Dr Tuomo Karppinen
dc.rev Professor Kalle Kähkönen
dc.date.defence 2014-08-22
local.aalto.digifolder Aalto_65204
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics