Learning Centre

Advances in Humidity Measurement Applications in Metrology

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Heinonen, Martti, Dr., VTT Technical Research Centre of Finland, Finland
dc.contributor.author Sairanen, Hannu
dc.date.accessioned 2015-12-10T10:02:56Z
dc.date.available 2015-12-10T10:02:56Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.isbn 978-952-60-6576-2 (Aalto, printed)
dc.identifier.isbn 978-952-60-6577-9 (Aalto, electronic)
dc.identifier.isbn 978-951-38-8377-5 (VTT, printed) en
dc.identifier.isbn 978-951-38-8376-8 (VTT, electronic) en
dc.identifier.issn 1799-4934 (Aalto, printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (Aalto, ISSN-L)
dc.identifier.issn 1799-4942 (Aalto, electronic)
dc.identifier.issn 2242-119X (VTT, printed) en
dc.identifier.issn 2242-119X (VTT, ISSN-L) en
dc.identifier.issn 2242-1203 (VTT, electronic)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18982
dc.description.abstract A significant part of the development of humidity measurement applications in metrology is carried out due to the climate change. Within this thesis metrology tools for humidity measurements in energy gases were developed. In addition, a new method and apparatus for radiosonde calibrations were developed and constructed to provide traceability to the System of Units (SI) and thus improve the quality of radiosonde measured humidity data. Metrology tools for humidity measurements of energy gases were developed by studying the water vapour enhancement factor for methane. A new hygrometer-based calibration method was developed and a set-up was assembled for calibrations of liquid microflows from syringepumps. Metrological validation for the set-up including uncertainty analysis was carried outfor flow rates from 0.1 ul min-1 to 10 ul min-1. The set-up was applied in development and construction of a novel apparatus to measure the enhancement factor. The apparatus was metrologically validated by air and methane measurements for pressures up to 6 MPa and dew/frost-point temperatures from -50 °C to +15 °C. Utilising this apparatus, new experimental enhancement factor data was measured. Along with literature data on equilibrium states of water vapour in methane, new literature-based enhancement factors were calculated. The experimental and the calculated data were combined and an equation expressed as a function of pressure and dew-pointe temperature was fitted to the data. The equation covers dew/frost-point temperature range from -23 °C to +20 °C and pressures below 7 MPa and its expanded uncertainty (k = 2) is 0.23 in the whole range. Radiosondes operate over a wide range of humidity, temperature and pressure values and thus their calibrations should also cover these conditions. However, calibrations performed with traditional methods at cold temperatures and low humidity require a lot of time and therefore a customized apparatus was developed and constructed. The new apparatus enables significantly shorter calibration times within the temperature range from -80 °C to +20 °C and the dew/frost-point temperature range between -90 °C and +10 °C. The apparatus fulfils the requirements set by Global Climate Observing System (GCOS) and its GCOS Reference Upper-Air Network (GRUAN). en
dc.description.abstract Merkittävä osa metrologisten kosteusmittaussovellusten kehitystyöstä on tehty ilmastonmuutoksen takia. Tässä työssä kehitettiin metrologisia keinoja energiakaasujen kosteusmittausten parantamiseksi. Lisäksi työssä kehitettiin uusi kalibrointimenetelmä, jonka pohjalta rakennettiin laitteisto radiosondien jäljitettävään kalibrointiin. Tätä kautta radiosondeilla mitattujen kosteuslukemien laatua pystytään parantamaan. Metrologisia keinoja energiakaasujen kosteusmittausten parantamiseksi kehitettiin tutkimalla metaani-vesihöyryseoksen korjauskerrointa. Uusi kosteusmittaukseen pohjautuva nestevirtausten kalibrointimenetelmä kehitettiin, ja laitteisto ruiskumäntäpumppujen kalibrointiin rakennettiin. Valmiille kokoonpanolle tehtiin metrologinen validointi virtaus-alueella 0,1 ul min-1 - 10 ul min-1. Myöhemmin tätä laitteistoa hyödynnettiin uudenlaisen korjauskertoimen mittaamiseen suunnitellun laitteiston toteutuksessa. Korjauskertoimia mittaava laitteisto kävi läpi metrologisen validoinnin ilmalla ja metaanilla kastepistelämpö-tilaalueella -50 °C - +15 °C painealueen yläpään ollessa 6 MPa. Tällä laitteistolla suoritettujen mittausten tulosten lisäksi korjauskertoimia laskettiin kirjallisuudesta löydettyjen vesihöy-rymetaanitasapainotilojen lukuarvoista. Yhdistämällä kokeellisesti ja laskennallisesti saadut arvot pystyttiin korjauskertoimelle määrittämään yhtälö paineen ja kastepistelämpötilan funktiona. Määritetty yhtälö kattaa kastepistelämpötila-alueen -23 °C - +20 °C painealueen rajoittuessa alle 7 MPa. Yhtälön laajennettu epävarmuus (k = 2) on 0,23 koko alueella, jolle se on määritetty. Radiosondeja käytetään laajalla kosteus-, lämpötila- ja painealueella, minkä vuoksi niiden kalibroinneissa tulisi huomioida nämä tekijät. Perinteisillä menetelmillä kalibrointi kylmässä ja alhaisessa kosteudessa on hidasta, minkä vuoksi erityisesti radiosondeja varten suunniteltu kalibrointimenetelmä ja –laitteisto kehitettiin. Uusi laitteisto mahdollistaa selvästi lyhyemmät kalibrointiajat lämpötila-alueella -80 °C - +20 °C ja kastepistealueella -90 °C - +10 °C. Laitteisto täyttää GCOS:n (Global Climate Observing System) perustaman GRUANin (GCOS Reference Upper-Air Network) asettamat vaatimukset. fi
dc.format.extent 49 + app. 53
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 212/2015
dc.relation.ispartofseries VTT Science
dc.relation.ispartofseries 119
dc.relation.haspart [Publication 1]: Sairanen, Hannu; Heinonen, Martti. 2014. Hygrometer-based calibration method for syringe pumps providing ultra-low liquid flows. Springer. Microfluidics and Nanofluidics, volume 16, issue 1-2, pages 187-193. ISSN 1613-4982. DOI: 10.1007/s10404-013-1233-6
dc.relation.haspart [Publication 2]: Sairanen, Hannu; Heinonen, Martti. 2014. Validation for a new apparatus measuring water vapour enhancement factors up to 6 MPa. IOP Publishing. Measurement Science and Technology, volume 25, issue 3. ISSN 0957-0233. DOI: 10.1088/0957-0233/25/3/035301
dc.relation.haspart [Publication 3]: Sairanen, Hannu; Heinonen, Martti. 2014. Enhancement factor for water vapor–pressure correction in humid methane. Springer. International Journal of Thermophysics, volume 35, issue 6-7, pages 1280-1289. ISSN 0195-928X. DOI: 10.1007/s10765-014-1720-3
dc.relation.haspart [Publication 4]: Sairanen, Hannu; Heinonen, Martti; Högström, Richard; Lakka, Antti; Kajastie, Heikki. 2014. A calibration system for reference radiosondes that meets GRUAN uncertainty requirements, NCSL International. Measure, The Journal of Measurement Science, volume 9, issue 3, pages 56-60, ISSN 1931-5775
dc.relation.haspart [Publication 5]: Sairanen, Hannu; Heinonen, Martti; Högström, Richard. 2015. Validation of a calibration set-up for radiosondes to fulfil GRUAN requirements. Accepted for publication in Measurement Science and Technology published by IOP Publishing.
dc.subject.other Energy en
dc.subject.other Physics en
dc.title Advances in Humidity Measurement Applications in Metrology en
dc.title Metrologisten kosteusmittaussovellusten kehitys fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Engineering en
dc.contributor.department Energiatekniikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Energy Technology en
dc.subject.keyword calibration en
dc.subject.keyword dew-point temperature en
dc.subject.keyword enhancement factor en
dc.subject.keyword humidity en
dc.subject.keyword methane en
dc.subject.keyword radiosonde en
dc.subject.keyword traceability en
dc.subject.keyword uncertainty en
dc.subject.keyword epävarmuus fi
dc.subject.keyword jäljitettävyys fi
dc.subject.keyword kalibrointi fi
dc.subject.keyword kastepistelämpötila fi
dc.subject.keyword korjauskerroin fi
dc.subject.keyword kosteus fi
dc.subject.keyword metaani fi
dc.subject.keyword radiosondi fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-6577-9
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Lahdelma, Risto, Prof., Aalto University, Department of Energy Technology, Finland
dc.opn Fernicola, Vito, Dr., National Institute of Metrological Research (INRiM), Italy
dc.contributor.lab Applied Thermodynamics en
dc.rev Keiski, Riitta, Prof., University of Oulu, Finland
dc.rev Abe, Hisashi, Dr., National Metrology Institute of Japan (NMIJ), AIST, Japan
dc.date.defence 2015-12-21
local.aalto.digifolder Aalto_64635
local.aalto.formfolder 2015_12_10_klo_09_58
local.aalto.archive yes
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics