Learning Centre

Neva Out: sarjakuva sosiaalisesta eristäytymisestä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Itkonen, Marjatta
dc.contributor.author Meriluoto, Pilvi
dc.date.accessioned 2017-12-20T07:20:34Z
dc.date.available 2017-12-20T07:20:34Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/29447
dc.description.abstract Neva Out on sarjakuvaproduktio sosiaalisesta eristäytymisestä. Se on toteutettu mustavalkoisena käyttäen lyijykynää, mustetta ja tietokonegrafiikkaa. Produktio on saanut inspiraationsa japanilaisista sarjakuvista. Opinnäytteen teoreettinen osuus pohjautuu sarjakuvaoppaisiin, sarjakuvan asiantuntijoiden haastatteluihin, sekä havaintoihini sarjakuvista, jotka käsittelevät samankaltaisia teemoja kuin produktioni. Olen myös haastatellut psykoanalyytikkoa löytääkseni syitä sosiaaliseen eristäytymiseen ja tutkinut hikikomori-ilmiötä, sosiaalisen eristäytymisen äärimmäistä muotoa. Analysoin sarjakuvien informatiivisia mahdollisuuksia ja produktiotani Scott McCloudin sarjakuvateorioiden kautta. Lisäksi yritän vastata seuraaviin kysymyksiin: miten kertoa tarina yksilön henkisistä ongelmista sarjakuvan välityksellä? Miten saada sarjakuvan keinoin ihmiset välittämään ongelmasta, joka ei kosketa heitä itseään? Produktio sisältää valmiin kuvakäsikirjoituksen, sekä muutaman sivun siitä pidemmälle viedyssä visuaalisessa muodossa. Tarkoitukseni on toteuttaa Neva Out myöhemmin sarjakuvakirjana ja julkaista se. Saatan sarjakuvan esille sellaisella foorumilla, jolla siitä voi olla hyötyä lukijoille,jotka kärsivät samankaltaisista ongelmista, ja josta käsin se voi kertoa aiheesta laajemmalle yleisölle. fi
dc.description.abstract Neva out is a comic production about social isolation. It’s made in black and white using pencil, ink and computer graphics. The production has got its inspiration from Japanese comics. The theoretical part of the thesis is based on guide books on comics, interviews of comic specialists and my observations on comics concerning similar themes as my production. I’ve also interviewed a psychoanalyst to find causes for social isolation and done research on the hikikomori phenomenon, the most extreme form of social isolation. I analyze the informative possibilities of comics and my production through Scott McCloud’s theories on comics. In addition, I’m trying to answer the following questions: How to tell a story of mental difficulties of an individual through comics? How to make people care about a problem that doesn’t concern themselves by the means of comics? The production includes a full storyboard and a few pages with finished visuality. My goal is to finalize Neva Out into a full comic book and publish it. I shall get the comic displayed on a forum where it can be useful for the readers that suffer from similar difficulties, as well as tell a larger audience about the topic. en
dc.format.extent 69 + 70
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Neva Out: sarjakuva sosiaalisesta eristäytymisestä fi
dc.title Neva Out: a comic about social isolation en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Median laitos fi
dc.contributor.department Department of Media en
dc.subject.keyword sarjakuvat fi
dc.subject.keyword sosiaalinen eristäytyminen fi
dc.subject.keyword syrjäytyminen fi
dc.subject.keyword mielenterveys fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201712208245
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Dodson, Zach
dc.programme Visual Communication Design en
dc.location P1 OPINNÄYTTEET D 2017 Meriluoto
local.aalto.barcode 1210029087


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics