Learning Centre

Applications of optical illusions in furniture design

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Koskinen, Jouko
dc.contributor.author Judin, Henri
dc.date.accessioned 2019-09-12T06:25:05Z
dc.date.available 2019-09-12T06:25:05Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/40210
dc.description.abstract Optical illusions prove that things are not always as they appear. This has inspired scientists, artists and architects throughout history. Applications of optical illusions have been used in fashion, in traffic planning and for camouflage on fabrics and vehicles. In this thesis, the author wants to examine if optical illusions could also be used as a structural element in furniture design. The theoretical basis for this thesis is compiled by collecting data about perception, optical art, other applications, meaning and building blocks of optical illusion. This creates the base for the knowledge of the theme and the phenomenon. The examination work is done by using the method of explorative prototyping: there are no answers when starting the project, but the process consists of planning and trying different ideas until one of them is deemed to be the right one to develop. The prototypes vary from simple sketches and 3D modeling exercises to 1:1 scale models. The author found six potential illusions and one concept was selected for further development based on criteria that were set before the work. The selected concept was used to create and develop WARP - a set of bar stools and shelves. The final objects combine the praxis of furniture design and optical illusions. They deceive the viewer, but the illusion is not only a visual effect; it also strengthens the structure. Other criteria for the final designs are its distinctiveness, newness and suitability for manufacturing. en
dc.description.abstract Optiset illuusiot ovat todiste, että kaikki tässä maailmassa ei ole sitä, miltä ne saattavat ensin näyttää. Tämä on inspiroinut tiedemiehiä, taiteilijoita ja arkkitehtejä kautta aikojen. Optisia illuusioita on käytetty hyväksi niin muodissa, liikennesuunnittelussa, kuin naamiointikeinona sodassa. Tässä opinnäytetyössä selvitetään, voiko optiset illuusiot olla myös rakenteellisena osana huonekalusuunnittelussa. Työn teoria koostuu kerättyyn tietoon havaitsemista, optisesta taiteesta, optisten illuusioiden merkityksestä, niiden käyttösovelluksista ja rakentumisesta. Tämä luo tietopohjan ko. aiheelle ja ilmiölle. Tutkimustyö toteutetaan käyttäen tutkivan koemallintamisen (explorative prototyping) keinoja: Työn alkaessa ei ole vastauksia, vaan erilaisia ideoita suunnitellaan ja kokeillaan, kunnes löydetään yksi, joka vaikuttaa oikealta jatkokehitettäväksi. Prototyypit vaihtelevat yksinkertaisista luonnoksista ja 3D-mallinnuksista kokonaisiin 1:1 malleihin. Kuudesta illuusiosta yksi konsepti valitaan jatkokehitettäväksi perustuen työn alussa määriteltyihin kriteereihin. Valitun konseptin tuotekehityksen myötä syntyy WARP -baarijakkara ja -hylly, joissa yhdistyy käytänteet huonekalusuunnittelusta ja optisista illuusioista. Kalusteet hämäävät katsojaa, mutta illuusio ei ole vain visuaalinen efekti, vaan se lujittaa myös rakenteen. Kriteereihin kuuluu myös tuotteiden huomioarvo, uudenlaisuus ja tuotantokelpoisuus. fi
dc.format.extent 99 + 3
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Applications of optical illusions in furniture design en
dc.title Optisten illuusioiden käyttösovelluksia huonekalusuunnittelussa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Design en
dc.contributor.department Muotoilun laitos fi
dc.subject.keyword optical illusions en
dc.subject.keyword explorative prototyping en
dc.subject.keyword furniture en
dc.subject.keyword furniture design en
dc.subject.keyword perception en
dc.subject.keyword design process en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201909125243
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Kokkonen, Ville
dc.programme Product and Spatial Design en
dc.location P1 OPINNÄYTTEET D 2019 Judin
local.aalto.barcode 1210015748


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics