Learning Centre

Yamarin 4110 concept

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Krusberg, Peter
dc.contributor.author Ruola, Nikolai
dc.date.accessioned 2012-10-10T11:11:06Z
dc.date.available 2012-10-10T11:11:06Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/5971
dc.description.abstract Projektin tavoitteena on uudistaa ja muotoilla Yamarin-venemalliston pienin venemalli 4110 siten, että se täyttäisi kaikin puolin sille asetetut nykypäivän vaatimukset. Veneen pitää olla kevyempi, halvempi valmistaa, kaupallinen, sekä logistisesti edullinen kuljettaa ja koota. Tavoitteena on parempi ergonomia, käytettävyys ja ajettavuus. Venemallin lähtökohtana toimii 2000-luvun vaihteessa suunniteltu pohjarunko. Veneen rungon pituus on 410 cm ja leveys 168 cm. Rungon yläpuoli suunniteltiin siten, että veneitä voidaan lastata 12 kappaletta yhteen 40 jalan konttiin. Tutkittavat alueet olivat logistiikka, painopiste, ajettavuus, ergonomia ja käytettävyys. Veneen design edustaa auto- ja veneteollisuudessa yleistynyttä ”leikkaavaa ja terävää” muotokieltä. fi
dc.description.abstract The project aims to design and to recreate Yamarin boat range’s smallest boat, model 4110. It has to fulfill state-of-the-art requirements. The boat has to be lighter, less expensive to manufacture, commercially competitive and logistically advantageous to transport and assemble. Other goals are good ergonomics, usability and boat handling. The boat’s design is based on the early 2000s design of Yamarin 4110 hull. The hull length is 410 cm and the width is 168 cm. The top of the hull is designed so that up to 12 boats can fit into one 40 ft container. Areas researched were logistics, center of gravity, boat handling, ergonomics and usability. The final design represents the automotive and marine industry’s nowadays common “cutting and sharp” design language. en
dc.format.extent 69
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.subject.other Design en
dc.title Yamarin 4110 concept fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Design en
dc.contributor.department Muotoilun laitos fi
dc.subject.keyword teollinen muotoilu fi
dc.subject.keyword venesuunnittelu fi
dc.subject.keyword ergonomia fi
dc.subject.keyword käytettävyys fi
dc.subject.keyword logistiikka fi
dc.subject.keyword vene fi
dc.subject.keyword industrial design en
dc.subject.keyword boat design en
dc.subject.keyword ergonomics en
dc.subject.keyword usability en
dc.subject.keyword logistics en
dc.subject.keyword boat en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201210023211
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Nikkanen, Raimo
dc.programme Degree Programme in Industrial and Strategic Design en
dc.programme Teollisen muotoilun koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics