Learning Centre

Saafety requirements of electric drive products

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Yli-Juuti, Jari
dc.contributor.author Honkanen, Jyrki
dc.date.accessioned 2020-12-03T23:42:10Z
dc.date.available 2020-12-03T23:42:10Z
dc.date.issued 1999
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/87366
dc.description.abstract Työssä selvitetään kansainvälisten markkinoiden asettamia turvallisuusvaatimuksia sähkökäyttötuotteille ja laaditaan ohjeet turvallisuusvaatimusten mukaisten tuotteiden valmistamiselle. Työssä esitetyn perusteella voidaan tuotteiden kehitysprojektien läpivientiä ja markkinoille pääsemistä nopeuttaa. Sähkökäyttötuotteilla tarkoitetaan tässä työssä vaihtosähkömoottorien ohjaamiseen tarkoitettuja laitteita esim. taajuusmuuttajia. Tarkasteltaessa vaatimuksia osoittautui, että tärkeimmät vaatimustason määrittävät markkina-alueet ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka. Vaatimustason selvittämiseksi tarkastellaan edellä mainittujen alueiden järjestelmiä sähköteknisten tuotteiden turvallisuuden varmistamiseksi. Turvallisuusvaatimusten yksityiskohdat määritetään standardeissa, joista etsittiin sähkökäyttötuotteille soveltuvat. Näistä standardeista valittiin vertailtavaksi tulevaisuuden vaatimustason kannalta oleellisimmat. Vertailussa määritettiin vähimmäisvaatimukset ja niiden perusteella laadittiin suunnitteluohje tuotekehityksen käyttöön. Standardien vaatimusten perusteella määritettiin tyyppitestiohjelma, jolla voidaan todeta sähkökäyttötuotteen turvallisuusvaatimustenmukaisuus. Esimerkkilaitteelle tehtiin UL-hyväksynnän edellyttämät testit, joiden perusteella laitteen todettiin täyttävän UL:n testausvaatimukset. Sähkökäyttötuotteiden hyväksyttäminen Pohjois-Amerikan markkinoilla edellyttää aina sertifiointiyrityksen tekemää tarkastusta tuotteen vaatimuksenmukaisuudesta. Tuotteiden sertifiointiprosessien edellyttämistä toimenpiteistä laadittiin kuvaus tuotekehityksen käyttöön. UL-hyväksyntäprosessin läpiviennin nopeuttamiseksi testaustoiminnalle hankittiin hyväksyntä, jonka perusteella tuotteiden UL-hyväksyntätestejä voidaan tehdä omilla resursseilla. fi
dc.format.extent 116
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Saafety requirements of electric drive products en
dc.title Sähkökäyttötuotteiden turvallisuusvaatimukset fi
dc.contributor.school Teknillinen korkeakoulu fi
dc.contributor.school Helsinki University of Technology en
dc.contributor.department Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto fi
dc.subject.keyword electric drive en
dc.subject.keyword sähkökäyttö fi
dc.subject.keyword safety requirements en
dc.subject.keyword turvallisuusvaatimukset fi
dc.subject.keyword IEC en
dc.subject.keyword IEC fi
dc.subject.keyword UL en
dc.subject.keyword UL fi
dc.subject.keyword CSA en
dc.subject.keyword CSA fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020120446204
dc.programme.major Sähkökäyttö ja tehoelektroniikka fi
dc.programme.mcode S-81 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.contributor.supervisor Kyyrä, Jorma
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_32134
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 14817
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö
local.aalto.digiauth yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics