Learning Centre

Evaluation of the Use of JavaServer Faces in a Portlet-Based Application Environment

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Simula, Olli
dc.contributor.author Kyröhonka, Jussi
dc.date.accessioned 2020-12-04T19:58:19Z
dc.date.available 2020-12-04T19:58:19Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/93305
dc.description.abstract Programming Java web applications is a major field in the current corporate development environment. Portals built as Java-based web applications are a common way of providing aggregated content to all kinds of users. In the enterprise environment, these can be for example internal employee portals or external portals used by the clients of the enterprise. Writing these applications can be tedious due to for example the stateless nature of the communication technologies that are usually used to implement them. JavaServer Faces is an emerging standard that is meant for building complex user interfaces at a higher level of abstraction from the underlying network communication that has been the norm. It is about to become a part of the Java standards. This has the potential of making web application development easier and faster. This report evaluates the JavaServer Faces standard for use in a portlet based application environment by looking at a set of functionalities and the way they can be implemented with JavaServer Faces. The work also included a prototype implementation of a JavaServer Faces compatible extension to a proprietary framework that supports portlet development. The selected features had a solution with JavaServer Faces and especially the extendibility of the JavaServer Faces framework made custom solutions possible. However, the conclusion is that a transfer to this new technology is not happening in the near future. en
dc.description.abstract Java Web-sovellusten kehittäminen on oleellinen osa yrityksissä tapahtuvaa ohjelmistonkehitystä. Java Web-sovelluksina kehitetyt portaalit ovat yleinen tapa tarjota useasta lähteestä peräisin olevaa informaatiota tai erilaisia palveluita eri käyttäjäryhmille. Suuryritysympäristössä nämä voivat olla sisäisiä portaaleja työntekijöitä varten tai ulkoisia portaaleja yrityksen asiakkaita varten. Näiden sovellusten kehittäminen voi olla varsin työlästä. JavaServer Faces standardi määrittelee tekniikan, jonka on tarkoitus helpottaa erityisesti monimutkaisten käyttöliittymien luontia Java Web-sovelluksiin. Sen tavoitteena on nostaa abstraktiotasoa ylemmäs kommunikointiin käytetyistä tekniikoista kuin mihin tällä alueella on totuttu. JavaServer Faces tulee olemaan osa Java standardeja.. Sen on tarkoitus helpottaa ja nopeuttaa Web sovellusten kehittämistä. Tämä raportti arvioi JavaServer Faces standardia. Arviointi tapahtuu portlet ympäristössä tarkastellen joukkoa toiminnallisuuksia jotka toteutetaan käyttäen JavaServer Faces tekniikkaa. Tarkastelu perustuu prototyyppi-implementaatioon ja kvalitatiiviseen analyysiin. Tarkastellut toiminnallisuudet olivat toteutettavissa JavaServer Faces standardia käyttäen. Erityisesti JavaServer Faces kehyksen täydentämismahdollisuus mahdollisti räätälöityjä toiminnallisuuksia. Lopputulos on kuitenkin että tähän uuteen tekniikkaan siirtyminen ei tutkitussa ympäristössä ole ajankohtaista aivan lähitulevaisuudessa. fi
dc.format.extent (9) + 82
dc.language.iso en en
dc.title Evaluation of the Use of JavaServer Faces in a Portlet-Based Application Environment en
dc.contributor.school Teknillinen korkeakoulu fi
dc.contributor.school Helsinki University of Technology en
dc.contributor.department Tietotekniikan osasto fi
dc.subject.keyword JavaServer Faces en
dc.subject.keyword J2EE en
dc.subject.keyword Portlet en
dc.subject.keyword Portal en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020120452140
dc.programme.major Informaatiotekniikka fi
dc.programme.mcode T-115 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.contributor.supervisor Blum, Christian
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_21278
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 30629
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics