Learning Centre

3D Visualization of Configured Homes

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Väkiparta, Jouko
dc.contributor.author Hyväri, Petri
dc.date.accessioned 2020-12-05T10:24:51Z
dc.date.available 2020-12-05T10:24:51Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/94333
dc.description.abstract Asuntorakentajat hyötyvät visualisoidessaan tuotteitaan mahdollisimman hyvin. Asuntojen ja niihin liittyvien valintojen visualisoiminen auttaa asunnonostajaa räätälöimään omaan elämäntyyliinsä ja yksilöllisiin tarpeisiinsa sopivan asunnon. Samalla vältytään pettymyksiltä, koska jo asunnon ostovaiheessa ostaja näkee miltä lopullinen asunto tulee näyttämään. Olemassa olevat asuntojen räätälöimiseen tarkoitetut ohjelmistotyökalut pystyvät visualisoimaan asunnonostajan rakenteellisiin lisäelementteihin ja sisustukseen liittyvät valinnat, mutta parhaimmissakaan työkaluissa visualisointi ei ole fotorealistista. Tämän diplomityön päätavoitteena oli selvittää miten voidaan luoda parannettu visualisointityökalu edistämään asunnonostajien ja asuntorakentajan välistä kommunikaatiota. Diplomityössä tutkitaan olemassa olevia ratkaisuja, ehdotetaan parannuksia ja esitellään uusi tapa asuntojen räätälöimistyökalun luomiseen. Esitelty työkalu luo kattavia visualisointeja konfiguroimalla kolmiulotteisia malleja ajonaikaisesti ja renderöimällä ne palvelinfarmissa. Diplomityön lopussa esitellyt tulokset osoittavat, että implementaatio läpäisi käyttäjätestauksen onnistuneesti. fi
dc.format.extent ix+85
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title 3D Visualization of Configured Homes en
dc.title Asuntokonfiguraatioiden kolmiuloitteinen visualisointi fi
dc.contributor.school Teknillinen korkeakoulu fi
dc.contributor.school Helsinki University of Technology en
dc.contributor.department Tietotekniikan osasto fi
dc.subject.keyword 3D en
dc.subject.keyword 3D fi
dc.subject.keyword visualization en
dc.subject.keyword visualisointi fi
dc.subject.keyword computer graphics en
dc.subject.keyword tietokonegrafiikka fi
dc.subject.keyword configuration en
dc.subject.keyword konfiguraatio fi
dc.subject.keyword home building en
dc.subject.keyword asuntorakennus fi
dc.subject.keyword virtual design center en
dc.subject.keyword räätälöinti fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2020120553167
dc.programme.major Vuorovaikutteinen digitaalinen media fi
dc.programme.mcode T-111 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.contributor.supervisor Savioja, Lauri
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_91025
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 33145
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö
local.aalto.digiauth yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics